SENIO -rivitanssi® on liikuntamuoto, joka sekä kehittää seniorin tasapainoa ja motoriikkaa että parantaa keskittymiskykyä ja muistia samalla huomioiden seniori-ikäisen liikuntarajoitteet. SENIO -rivitanssin® pohjana on rivitanssi, josta on muokattu liikuntamuoto, joka sopii juuri senioreille.

SENIO -rivitanssitunteja voivat ohjata vain Aurinkorytmin kouluttamat SENIO -rivitanssiohjaajat. Koulutuksella taataan SENIO -rivitanssin tuntirakenteen toteutuminen ja juuri senioreille sopivien tanssien ja ohjaustyylin yhtäläisyys ympäri Suomen.

Mitä sitten seniori voi saavuttaa harrastamalla SENIO -rivitanssia?

  •  paremman tasapainon hallinnan
  • -hyvän keskittymiskyvyn
  • paremman koordinaation ja kehonhallinnan
  • lihaskuntoa
  • paremman MUISTIN!
  • paremman yleiskunnon
  • mielenvireyttä

Lisäksi laji sopii seniori-ikäisille liikunnan aloittajille kuin myös kuntoutuslajina esim. pitkän sairauden jälkeen. SENIO -rivitanssin harrastaminen saattaa myös hidastaa joidenkin sairauksien kehittymistä(esim. Parkinsonin tauti).Kurssien ja illanviettojen myötä sosiaalinen elämä saa myös piristysruiskeen. Tanssimisessa ei tarvita paria; niinpä laji sopii myös seniorisinkuille hyvin. On hienoa, että myös miehet ovat löytäneet hauskan lajin.

Sekä tanssien  että liikkeiden valinnassa on huomioitu seniorin liikuntarajoitteet.
Lajia on kehitetty yhteistyössä terveydenhoitohenkilöstön kanssa.