Tiedusteluihin vastaten: kurssi jatkuu syyskuussa 2022.