Rivitanssin merkityksestä seniorin elämään

Monilapsisten perheiden ikäpolvi alkaa lähestyä eläkeikää ja maailman tilastojen mukaan 800 000 ihmistä täyttää 65 vuotta joka kuukausi!
Seurauksena yhteiskunnan terveydenhoitokulut tulevat kasvamaan huimaavasti, ellemme pysty muuttamaan syömistottumuksiamme terveellisiksi ja lisäämään liikuntaa päivärutiineihin.

Joe Verhesen ja hänen virkaveljiensä tutkimuksessa, Bronxissa, Albert Einstein College of Medicine:ssä,  tutkittiin 469 75- tai yli 75-vuotiasta, jolla ei ollut tutkimuksen alussa merkkejä huonomuistisuudesta. Tutkijat kyselivät sitä, kuinka usein nämä seniorit ottivat osaa sellaisiin vapaa-ajan harrastuksiin kuin shakki, sanaristikoiden täyttäminen tai tanssi. Tutkimusaikana, runsas 5 vuotta, 124:llä havaittiin Alzheimer tai jokin toisentyyppinen dementia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kaikkein aktiivisimmilla ihmisillä on  matalampi riski sairastua dementiaan verrattuna taas niihin, jotka tuskin koskaan pelaavat korttia tai harrastavat rivitanssia tms.

Vanhemmat ihmiset voivat pienentää dementian ja Alzheimerin tauteihin sairastumisen riskiä harrastamalla henkisesti haastavia harrastuksia useasti viikossa. Tuloksissa päädyttiin lisäksi seuraaviin prosenttilukuihin, kun yksilöitiin harrastuksia:

Lukeminen: harrastaminen usein viikossa ehkäisee 35 % em. tauteihin sairastumista.

Musiikki-instrumentin soittaminen usein viikossa ehkäisee 69 %, ja

Rivitanssin harrastaminen 3 kertaa viikossa ehkäisee 78 % em. tauteihin sairastumista!!

Rivitanssin harrastaminen ehkäisee Alzheimerin tauteihin sairastumista 78 %, kun taas monilla muilla liikunnallisilla harrastuksilla ei ole todettu tätä vaikutusta (poikkeuksena tanssi).

Mistä johtuu, että juuri rivitanssilla on tällainen vaikutus?

 

Rivitanssin luonteelle ominaista on tanssiliikkeiden toistaminen aivan tietyssä järjestyksessä. Tansseja on olemassa kymmeniä tuhansia, ja ne kaikki ovat erilaisia yhdistelmiä tutuista tanssiliikkeistä.

Esimerkiksi tanssissa Bar Stools voidaan hahmottaa 6 osaa seuraavasti:

Osa 1:
1. oikean jalan kantakosketus eteen lattiaan
2. oikea jalka polvi koukussa vasemman jalan eteen
3. oikean jalan kanta koskettaa eteen lattiaan
4. astutaan oikea jalka vasemman viereen
5-6  nostetaan molemmat kannat auki, nostetaan kannat yhteen
7-8  taputetaan kädet yhteen 2 kertaa

Osa 2:
1-2 oikea jalka astuu sivulle, vasen jalka koskettaa viereen
3-4 vasen jalka istuu sivulle, oikea jalka koskettaa viereen

Osa 3:
1-4  oikea jalka astuu sivulle, vasen jalka oikean taakse, oikea sivulle, vasen  jalka koskettaa lattiaa oikean vieressä

Osa 4:
on osa 2 , mutta vasen jalka aloittaa.

Osa 5:
Vasen astuu sivulle, oikea jalka astuu vasemman taakse, vasen astuu sivulle ja
käännytään samalla ¼ vasemmalle, oikea potkaisee eteen.

Osa 6:
Oikea astuu eteen, vasen liu´utetaan yhteen, oikea astuu eteen, vasen jalka
tömäytetään yhteen samalla painoa vaihtaen vas. jalalle.

Liikkeitä toistetaan juuri tässä järjestyksessä. Käännöksen jälkeen tanssi aloitetaan alusta huoneen eri seinää kohti. Tällöin myös tanssin vetäjä ei ole enää näkyvillä vaan tanssija joutuu luottamaan omaan muistiinsa.

Bar Stools -tanssi tanssitaan musiikkiin ja tanssin liikkeitä toistetaan jatkuvasti samassa järjestyksessä. Koko kappaleen ajan, noin kolme ja puoli minuuttia, aivot ja jalat työskentelevät rinta rinnan!

Gary Small Californian yliopistosta sanookin näin:
”Mikä tahansa henkisesti haastava aktiviteetti, esimerkiksi uuden rivitanssin oppiminen, saattaa kannustaa aivoja luomaan uusia yhteyksiä tai jopa kasvattamaan uusia aivosoluja.”

Tavallisella rivitanssikurssikerralla opetellaan uusi tanssi ja lisäksi kerrataan jo aiemmin opittuja tansseja. Kurssilla on myös pelkkiä kertauskertoja, joiden aikana kerrataan useampia tansseja.

Muistamisen lisäksi rivitanssin harrastaminen parantaa tasapainoa ja keskittymiskykyä, lisää luumassan tiheyttä ja ennen kaikkea: parantaa liikkuvuutta ilman nivelvammoja! Rivitanssin harrastamisella voisi siis olla vaikutusta myös lonkkamurtumien määrän pienenemiseen!
(The Dancing for the Dream Corporation)

Rivitanssissa ei tarvita paria. Paritanssissa tasapaino on tuettu ja varsinkin seuratansseissa naisen rooli on seurata, ei muistaa. Rivitanssissa jokainen tanssii yksin, parantaa omaa tasapainoaan ja muistiaan.
Rivitanssikulttuuriin kuuluvat myös tanssi-illat, joissa tanssitaan monta tuntia ja saatetaan tanssia kymmeniä eri tansseja saman illan aikana. Ja koko ajan aivot toimivat jalkojen kanssa!

 The Dancing For the Dream Corporation:n aktivoimat senioririvitanssijat ovat tanssineet jo vuosia, mutta eivät valitse fyysisesti vaativia tansseja tanssittavakseen. Nivelet eivät kestä  hyppiviä tansseja kuten esimerkiksi nopeita swingejä ja polkkia. Niinpä he tanssivat mieluummin helppoja ja hauskoja ja vähemmän kroppaa kuormittavia rivitansseja.

Suomessa rivitanssia on harrastettu yli 20 vuotta. Mutta senioririvitanssi on meillä aivan uusi laji, jonka vaikutus voisi olla mullistava senioriemme elämässä.
– Seniori, jonka aivot luovat uusia soluja!
– Seniori, joka harrastaa ja nauttii elämästään yhä enemmän liikkumiskykynsä säilymisen vuoksi.
Tällainen seniori on hieno unelma meille kaikille!

Lähteet:
Dancing For The Dream Corporation
Linedancer Magazine, October 2007
The New England Journal of Medicine (NEJM)
Kirsi-Marja Vinberg, tanssinopettaja