I COULDN’T LEAVE YOU

Koreografi: Marita (“Rita”) Hakkarainen
Musiikki: Rodney Crowell: I Couldn´t Leave You If I Tried

Tyyppi: 1 seinän jatkotason rivitanssi
Iskuja: 64
Tyyli: lilt

Taso: helppo/keskivaikea

RIGHT SHUFFLE, BACK ROCK, KICK FORWARD, ¼ TURN LEFT WITH KICK, LEFT COASTER STEP

1&2 Astu oikea sivulle, vasen yhteen, oikea sivulle

3-4 Astu vasen taakse, oikea paikalla

5-6 Potkaise vasen eteen, käänny ¼ vasemmalle ja potkaise vasen jalka vinosti eteen vasemmalle

7&8 Astu vasen taakse, oikea yhteen, vasen eteen

SHUFFLE FORWARD x 2, CROSS ROCK, RIGHT SHUFFLE ½ TURN RIGHT

1&2 Astu oikea eteen, vasen yhteen, oikea eteen

3&4 Astu vasen eteen, oikea yhteen, vasen eteen

5-6 Astu oikea eteen hiukan ristiin, astu vasen paikalla

7&8 Astu oikea taakse ja aloita kääntyminen oikealle, astu vasen yhteen, oikea eteen

LEFT SHUFFLE ½ TURN R, BACK ROCK, RIGHT SHUFFLE FORWARD, SIDE ROCK WITH ¼ TURN R

1&2 Käänny hiukan oikealle ja astu vasen sivulle, astu oikea yhteen ja käänny lisää, vasen taakse (kasvot klo 9.00)

3-4 Astu oikea taakse, vasen paikalla

5&6 Astu oikea eteen, vasen yhteen, oikea eteen

7-8 Astu vasen sivulle, astu oikea paikalla samalla kääntyen oikealle ¼

CROSSING SHUFFLE, SIDE ROCK, CROSS STEP, HOLD, UNWIND ½ LEFT, HOLD

1&2 Astu vasen oikean yli ristiin, astu oikea oikealle, astu vasen yli ristiin

3-4 Astu oikea sivulle, astu vasen paikalla

5-6 Astu oikea vasemman yli ristiin lukkoasentoon, tauko

7-8 Käänny vasemmalle ½ kierrosta painon jäädessä oikealle jalalle, tauko

SHUFFLE FORWARD X 2, ROCK FORWARD, LEFT SHUFFLE ½ TURN LEFT

1&2 Astu vasen eteen, oikea yhteen, vasen eteen

3&4 Astu oikea eteen, vasen yhteen, oikea eteen

5-6 Astu vasen eteen, oikea paikalla ja aloita jo kääntyminen vasemmalle

7&8 Astu vasen sivulle, oikea yhteen kääntyen lisää vasemmalle, astu vasen eteen

Kasvot klo 12.00

RIGHT STEP FORWARD, LEFT TOE-HEEL-CROSS SWIVEL, RIGHT TOE-HEEL-CROSS SWIVEL, TAP TOGETHER

1-2 Astu oikea eteen, kosketa vasen kärki viereen jalkaterä kääntyneenä sisäänpäin

3-4 Kosketa samaan kohtaa vasemman jalan kanta jalkaterä ulos kääntyneenä, astu vasen ristiin

5-6 Kosketa oikean jalan kärki vasemman vieressä jalkaterä sis.p., kosketa oikea kanta samaan kohtaan jalkaterä ulospäin

7-8 Astu oikea jalka vasemman yli ristiin, kosketa vasen viereen

LEFT ROCK, LEFT SHUFFLE ½ TURN LEFT, RIGHT STEP, HOLD, TURN ½ L, HOLD

1-2 Astu vasen eteen, oikea paikalla

3&4 Käänny vasemmalle hiukan ja astu vasen sivulle, oikea yhteen ja käänny lisää vasemmalle, astu vasen eteen (kasvot klo 18.00)

5-6 Astu oikea eteen, tauko

7-8 Käänny vasemmalle ½ kierrosta ja paino vas. jalalle, tauko, jolloin voit tehdä snapin eli napsuttaa sormia yhteen.

Huom. Tässä kohdassa voit muuttaa tanssin kulkemaan joka seinälle (4 seinän tanssi) kääntymällä askeleella 7 vain ¼ vasemmalle.

RIGHT LOCK STEP, SCUFF, LEFT LOCK STEP, SCUFF

1-4 Astu oikea eteen, vasen lukkoon oikean taakse, oikea eteen, potkaise vasemmalla kannalla eteen lattiaa pyyhkäisten

5-8 Astu vasen eteen, oikea lukkoon vasemman taakse, vasen eteen, potkaise oikea kanta eteen lattiaa pyyhkäisten (kasvot klo 12.00).

TOISTA