ORFEO NEGRO

 

Koreografi: Kirsi-Marja Vinberg

Musiikki: Carmina & Francis Goya: “Orfeo Negro”(Manha de Carnaval)

Iskuja: 6

Tyyppi: 4 seinää, intermediate line dance

Tyyli: cuban

 

WEIGHT CHANGE, CROSS ROCK STEP, STEP TO SIDE, HOLD

 

1  siirrä paino oikealle jalalle sivulle

2-3  astu vasemmalla jalalla ristiin oikean yli, paino takaisin oik. jalalle paikalla

4  astu vasen sivulle

1  tauko

 

DIAMOND WITH  ½ DIAGONAL PIVOT TURNS AND STEPS FORWARD

2-3  astu oikea vasemman yli ristiin, käänny ½ kierrosta vasemmalle ja astu/vaihda paino vas. jalalle

4-1  astu oikea eteen, tauko(klo 16.30)

2-3  astu vasen oikean yli ristiin(19.30), käänny ½ kierrosta oikealle ja astu/vaihda paino oik. jalalle

4-1  astu vasen eteen(13.30), tauko

 

TURN 1/8 LEFT, RUMBA BASIC (SLIDING) FORWARD AND BACK

2-3  käänny 1/8 vasemmalle ja astu oikea eteen, astu taakse vas. jalalle(rock step)

4-1  astu oikea taakse, tauko

2-3  astu vasen taakse, astu oikea eteen(rock step)

4-1  astu vasen eteen, tauko

 

CROSS STEPS WITH SWIVELS FORWARD IN RUMBA RHYTHM

2-3  astu oikea vasemman yli ristiin, astu vasen oikean yli ristiin.

4-1  astu oikea vasemman yli ristiin, tauko

2-3  astu vasen oikean yli ristiin, astu oikea vasemman yli ristiin

4-1  astu vasen oikean yli ristiin, tauko

 

DIAGONAL PIVOT TURN ½ L,  CROSS STEP, HOLD

2-3  astu oikea vasemman yli ristiin, käänny ½ kierrosta vasemmalle, astu vasen paikalla

4-1  astu oikea vasemman yli ristiin, tauko

 

CROSS STEP, TOE TOUCH TO SIDE, CROSS STEP, RONDE, CROSS STEP, TOUCH TO SIDE, STEP FORWARD, SPIRAL TURN

2-3  astu vasen oikean yli ristiin, kosketa oikea kärki sivulle

4-1  astu oikea vasemman yli ristiin, liu´uta vasen takaa eteen(rondo)

2-3  astu vasen oikean yli ristiin, kosketa oikea kärki sivulle

4-1  astu oikea eteen, käänny kokonaan ympäri vasemmalle oikean jalan päällä vasemman jäädessä lopuksi oikean eteen hook:iin

 

CUBAN BREAK, CUBAN BREAK, ROCK STEP BACK

2&3  astu vasen eteen, askel taakse oik. jalalla, tuo vasen jalka edestä taakse

4&1 astu vasen taakse, oikea eteen, vasen paikalla

2-3   astu oikea taakse, vasen paikalla

 

¼ TURN LEFT AND MODIFIED RUMBA BASIC WITH SLIDE

4-1  käänny vasemman jalan varassa ¼ vasemmalle ja liu´uta pitkä askel oik. jalalla sivulle, tauko, jonka aikana liu´uta vas. kärkeä lähelle oikeaa jalkaa

2-3  astu vasen taakse, oikea paikalla

4-1  liu´uta pitkä askel vas. jalalla  sivulle, tauko, jonka aikana oikea jalan kärki liukuu kohti vasenta

2-3  astu oikea eteen hiukan yli ristiin, astu vasen paikalla

 

TRIPLE LOCK DIAGONALLY LEFT, ROCK STEP FORWARD, WEAVE TO RIGHT, ROCK STEP FORWAD, HIP BUMPS

4&1  astu oikea diag. vas. eteen, vasen lukkoasentoon oikean taakse, oikea eteen

2-3   astu  vasen eteen(16.30), oikea paikalla

4&1  astu vasen oikean taakse ristiin, oikea sivulle, vasen oikean yli ristii

2-3   astu oikea diag. oikealle, paino takaisin vas. jalalle

4&1  lantio oikealle, vasemmalle, oikealle

 

Tanssi alkaa alusta iskulla 2.

 

Toista.

 

 

Etusivu

Print Friendly, PDF & Email